marți, 29 noiembrie 2011

Daniel Mariș a fost ales Rector al Institutului Teologic Baptist din București

Senatul Institutului Teologic Baptist din București întrunit la data de 29 noiembrie 2011 l-a ales, prin vot secret, pe fratele Conf. Dr. Daniel Mariș ca Rector al Institutului. Ședința electivă a fost condusă de Președintele Senatului Institutului fratele Prof. Dr. Otniel Bunaciu. Cu această ocazie a luat cuvântul fratele Prof. Dr. Vasile Talpoș care a slujit ca Director, iar apoi ca Rector al Institutului începând din anul 1988. A luat cuvântul apoi noul Rector ales fratele Daniel Mariș. Ședința electivă s-a încheiat cu rugăciune rostită de fratele Conf. Dr. Sorin Sabou. Mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea de până acum a fratelui Vasile Talpoș și cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru slujirea care urmează de acum înainte a fratelui Daniel Mariș. Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze lucrarea de la Institutul Teologic Baptist din București!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu