sâmbătă, 24 august 2013

Știri de la Institutul Teologic Baptist din București


Mesaj din partea Rectorului

Salutări în numele Domnului Isus Hristos din partea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti.
Anul acesta Institutul Teologic Baptist din Bucureşti împlineşte 92 de ani de existenţă, de educaţie teologică baptistă, de călăuzire providenţială şi, totodată, de slujire a bisericilor creştine baptiste române din ţară şi de peste hotare.

Orientare

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti (ITBB) are ca obiective principale în mandatul actual creşterea semnificativă a performanţei educaţionale, păstrarea etosului ITBB dezvoltat de-a lungul a peste 90 de ani de existenţă, formarea de slujitori duhovniceşti competenţi şi pasionaţi pentru extinderea Împărăţiei lui Hristos, precum şi dezvoltarea relaţiilor cu bisericile baptiste din ţară şi din străinătate.

Programe de studiu

Educaţia teologică oferită în cadrul programelor ITBB este orientată şi spre nevoile/cerinţele actuale în slujirea eclesială, cum ar fi: lucrarea cu tineretul, misiunea urbană, consilierea biblică, slujirea în mass media creştină. În cadrul programelor de studiu,  ITBB a dezvoltat sistemul de practică pastorală prin diversificarea domeniilor de practică pastorală în aşa fel încât în perioada celor patru ani de studiu fiecare student să fie implicat în cât mai multe domenii de slujire cum ar fi: predicare, evanghelizare, studiu biblic, lucrarea cu tinerii, lucrarea cu copiii, misiune, consiliere, asistarea persoanelor cu dizabilităţi.

În anul 2005 a luat fiinţă în cadrul ITBB şi Programul de învăţământ la distanţă (ID). După o perioadă de şapte ani de la înfiinţare, programul ID a cunoscut o dezvoltare deosebită astfel că întreg materialul disciplinar cât şi comunicarea permanentă se desfăşoară pe platforma Moodle în cadrul site- ului www.itb.ro În urma evaluării ARACIS (Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior) din toamna trecută (2012), programul ID din cadrul ITBB a fost acreditat definitiv.

Pentru informații detaliate despre activitatea ITBB vizitați pagina noastră de internet www.itb.ro.


Conf. univ. dr. Daniel Mariş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu