miercuri, 13 noiembrie 2013

Conferința de toamnă - Greenfield, MA

În data de 8-10 noiembrie anul curent, în cadrul Bisericii Providența din Greenfield MA, a avut loc Conferința de toamnă a păstorilor de pe coasta de est a Statelor Unite.
Lista fraților participanți la Conferință: Matei Istudor (GA), Sorin Sabou (IL), Dan Paul (OH), Florin Vancea (FL), Ionel Țeudan (NY), Levi Marian (NY), Timotei Miu (TN), Dumitru Toderic (PA), Titus Miheț (FL), Simion Plăcintă (MA), Tudor Banar (MA), Vlad Lujan (MA), Ion Hrezdac (CT), Ion Mocan (MA), Severin Barows (MA), Serghei Sinegur (MA), Petru Cioclea (MA), Dinu Pop (Romania). 
Tematica Conferinței a fost Strategii de Misiune.
Sa discutat despre dezvoltarea unor metode de misiune în care să fie implicat fiecare membru din biserica locală, după modelul lansat de însăși Domnul Isus Hristos - Fapte 1:8:
în Ierusalim, - localitatea, county, statul
în toată Iudeea - țara
în Samaria  -  alta țară
până la marginile pământului – în toată lumea
       De asemenea s-a vorbit și despre punctele slabe ale misiunii: împotmolirea în problemele casnice de la Ierusalim și negligarea extinderii misiunii în afară la cei care au o mare nevoie de Evanghelie.
     S-a hotărât să se pună accent pe instruirea noii generații în ce privește misiunea, dezvoltarea spiritului de misiune în credincioși, formarea echipelor de tineri în fiecare biserica și trimiterea lor pentru misiune concretă în localitatea unde se află, apoi extinderea în afară. Formarea de noi biserici in regiuni unde există români. 
    Fiecare Biserică în mod practic la darea de seamă anuală, să poata evidenția efortul, cheltuiala, și rezultatele acestei sfinte lucrări. Pentru aceasta fiecare pastor, împreună cu comitetul și biserica sunt datori să dezvolte metode specifice de misiune în care să fie antrenat și implicat fiecare membru din biserică.
    Să nu uităm că o biserică ce nu face misiune demisionează.  
Pentru ca fiecare păstor venit la Conferință să fie captat de acest interes, fratele Matei a cerut ca toți pastorii prezenți la să depună mărturia întoarcerii la Domnul, subliniind momentele chie ale convertirii, și după fiecare 4-5 mărturii ne-am rugat pentru frații în cauza, ca Dumnezeu să întarească chemarea fiecăruia în lucrare.
Biserica Providența a organizat Sarbatoarea Roadelor cu o panorama specială din fructe și legume. Cu acestă ocazie fr. Simion Plăcintă a citat Ps. 21:5:  „Mare este bucuria noastră în urma ajutorului Tau, Doamne.“ Apoi s-a făcut și o rugăciune specială de mulțumire pentru pâinea materială și spirituală. Cu ocazia Conferinței la Biserica Providența s-au ținut trei servicii divine, cu programe deosebite, în care unii păstori au depus mărturii personale, iar alții au predicat Cuvântul Domnului cu însuflețire divină.
La fiecare serviciu s-a simțit o mare revărsare de har și s-au auzit strigătele pocăinței pocăiților după sfințire și curățire.  Fratele Sorin Sabou, citând din 2 Tim. 2.20-21, ne-a îndemnat să fim niște vase curate, de cinste, sfințite, folositoare Stâpânului pentru orice lucrare bună.
     La Serviciul de duminică dimineața au fost în jur de patru sute de suflete, a ținut trei ore, a fost încărcat cu un program deosebit și a fost încheiat prin mesajul fr. Dan Paul din 1 Pet. 3:8-12 despre omul cu inima mulțumită. 
La sfârșit Biserica locală a făcut o colecta pentru nevoile Asociației și a dat o masă de dragoste pentru toți cei prezenți la sărbătoare.

Luminătorul (august-septembrie, 2013)