miercuri, 2 martie 2011

Naples, Fl - Zece ani de existență - zece ani de har bogat


Noi, Biserica Baptistă Română “Harul” din Naples, Florida, sărbătorim astăzi, 13 Februarie 2011, 10 ani de existenţă, sau altfel spus 10 ani de har îmbelșugat, indiferent de “văile” sau de “culmile” spirituale pe care fiecare Biserică le parcurge în cursul istoriei sale.

Este foarte important că am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, până aici unde vrem să lăsăm această “piatră de aducere aminte”, să ne rugăm, să cântăm, exprimându-ne astfel bucuria şi lăudând pe Domnul nostru Isus Hristos - care este Capul Bisericii - pentru harul în care ne aflăm.

Începutul lucrării a fost încurajator şi plin de elan tineresc, aproape toți eram tineri, sau familii tinere, cu copii mici.
Primele întruniri au avut loc în casa familiei Vasile și Dorina Brisc, la iniţiativa fratelui Florin Vancea, păstor al Bisericii “Betel” din Hollywood, Florida. Câteva familii făceau parte din Biserica Baptistă Română “Betel” din Hollywood, Florida, dar munceau în Naples. La fiecare sfârşit de săptămână călătoreau din Naples la Hollywood, la serviciile religioase ale Bisericii “Betel”.

Deschiderea bisericii din Naples a fost binevenită, mai ales că erau şi alte familii de credincioşi care locuiau deja în oraş. Amintim aici familiile: Daniel şi Diana Tomici, Ducu şi Ioana Faina, Daniel şi Tabita Pop, Vasile şi Paraschiva Vălean, Gigi şi Dana Popescu, precum şi alți frați: Daniel Dănilă, Dumitru Sabău, Daniel Bugeanu şi sora Geta Pădureanu. Aceştia au fost cei cu care s-a început, dar la scurt timp, după aceea s-a mutat în Naples şi familia Alexandru şi Mariana Brisc.

Serviciul inaugural a avut loc în data de 11 februarie, 2001, cu sprijinul și sub supravegerea Bisericii “Betel”. A fost o sărbătoare plină de bucurie şi har. Foarte mulți fraţi şi surori din Hollywood au fost prezenţi la serviciul de deschidere. Cu această ocazie a fost instalat ca păstor fratele Cornel Tuns, venit din statul California, un tânăr credincios şi dedicat lucrării misionare. Într-adevăr fratele Cornel şi-a dovedit înclinaţia spre lucrarea de misiune mai ales între prietenii care frecventau biserica în număr destul de frumos.

În luna iunie 2001, s-a mutat la Naples familia Dumitru şi Olimpia Sabău din Detroit, iar mai târziu şi frații Adrian şi Valentin Ungureanu. Fratele Dumitru Sabău a fost instalat ca păstor al Bisericii la data de 3 februarie 2002, datorită faptului că fratele Cornel Tuns s-a mutat la Jacksonville, iar mai târziu a plecat în România, unde lucrează și acum ca misionar.

La scurt timp s-a mai mutat din New York familia Vasile şi Delia Zah, iar câteva luni mai târziu, fratele Alexandru Simuţ. Fiecare familie, frate sau soră care au venit, au avut darul să ne încurajeze să ne îmbărbăteze pe noi cei care mai rămăsesem.

Aşa a lucrat şi lucrează Dumnezeul nostru.

Au fost şi atacuri din partea diavolului care ameninţau lucrarea, numai că s-a dovedit încă o dată cât de adevărat este Cuvântul Domnului care spune in Matei 16:18 că „porţile Locuinţei moţilor nu vor birui Biserica Lui”.

Este frumos să îi mulţumim în primul rând lui Dumnezeu pentru tot ce a lucrat în noi şi cu noi, dar se cuvine şi e bine să mulţumim şi unor fraţi deosebiţi cu ajutorul cărora am primit lucruri de care aveam nevoie ca să putem funţiona şi creşte în acelaşi timp. Un aport deosebit l-a avut fratele Jim McMahon, care are o dragoste sinceră pentru România şi pentru Universitatea “Emanuel” din Oradea în special, dar şi pentru Biserica “Harul” din Naples.

La început, pentru aproape un an de zile, ne-am adunat, pentru serviciile religioase, la o biserică adventistă, unde plăteam chirie. Fratele Jim McMahon însă ne-a pus în legătură cu First Baptist Church of Naples, care ne-au primit cu bucurie și fără chirie, într-una din clădirile lor. Domnul să-i binecuvinteze!
Au fost frământări, au fost căutări, au fost şi căderi, dar cu toate acestea în anul 2002 am avut şi primul botez Nou Testamental, în cadrul căreia l-au primit pe Domnul Isus în apa botezului două suflete, familia Ioan si Maria Maghiar, părinţii sorei Ioana Faina, care erau temporar în Statele Unite. Tot în anul 2002, Domnul ne-a mai trimis o familie deosebită, Nelu şi Lavinia Boboescu, tineri serioşi, proaspăt căsătoriţi.

În anul 2006, Dumnezeu ne-a trimis întăriri şi în privinţa lucrătorilor de care era nevoie tot mai mare, deoarece Biserica creştea şi se înmulţea. Fratele păstor Titus Miheţ împreună cu sora Victoria s-au mutat din Cleveland, Ohio, gata şi pregătiţi pentru a pune umărul la lucrarea Domnului din Naples. Fraţii şi surorile l-au primit cu multă bucurie şi entuziasm mai ales că avea o experienţă bogată în lucrarea Domnului din România şi din Statele Unite. Mutat aici, fraţii lucrători (comitetul Bisericii) i-au propus să fie păstor asistent al Bisericii, alături de fratele Dumitru, poziție pe care a acceptat-o fără rezerve. După venirea fratelui Miheţ la scurt timp i-au urmat şi copii dânşilor, cu familiile lor. Daniel şi Anca Miheţ au devenit membrii bisericii noastre, iar Harry Miheţ cu soţia lui la Biserica Baptistă “McGregor” din Fort Myers, dar a colaborat cu noi şi ne-a vizitat de mai multe ori, chiar reprezentându-ne cu diferite ocazii prin lucrarea pe care o desfaşoară în cadrul organizaţiei Liberty Counsel

În martie 2010, prin harul Domnului, am cumpărat terenul pe care urmează să construim locaşul de închinare. În present (începutul lui 2011) se lucrează intens pentru obținerea aprobărilor preliminare construcției.

Multe alte evenimente au avut loc de-a lungul acestor 10 ani, mai mult sau mai puţin cunoscute, pe care nu avem loc să le amintim cum ar fi : binecuvântarea celor nou-născuţi (peste 15), câteva misiuni cu tinerii şi cu Biserica, găzduirea corului bărbătesc “Agape” în 2009, Concertul de Crăciun organizat împreună cu fratele Marius Bahnean şi aportul acestuia în perioada decembrie 2008-decembrie 2009, vizitele unor fraţi scumpi şi dragi nouă cum ar fi: Florin Vancea, Marian Chirla, Cristi Paul, Florea Burcă, Daniel Hoduţ, John Moldovan, George Dancea, Pitt Popovici, Matei Istudor,Titus Colţea, Nelu Gug, Liviu Persi, Nelu Brisc, fraţii Groza, Cornel Bucur,Mark Hobavcovici, Paul Negruţ, Petru Dugulescu, Dan Paul, Harry Miheţ, , Petru Dincă, Filip Dincă, Daniel Brisc, Ghiţă Şuşman, Nelu Dupu, Viorel Mic, Sandu Popa şi mulţi alţii. Domnul să-i binecuvinteze pe toţi.

Să nu uităm de unde ne-a luat Domnul nostru Isus Cristos, de călăuzirea Duhului Sfânt în cei zece ani şi să privim cu încredere în viitor. “Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. El este Capul Trupului, al Bisericii. El este începutul, cel Întîi născut dintre cei morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întîietatea”. (Col.1:16b-18).

Amin.

PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE AL BISERICII „HARUL” DIN NAPLES, FLORIDA.
Acesta este planul de principiu pentru construcția noii bisericii și a dependințelor aferente. Cu înțelegerea că „al Domnului este cerul și pământul cu tot ce este pe el”, așteptăm cu încredere în El, aprobările și resursele financiare necesare pentru ca visul nostru să devină realitate.
Fiți parteneri împreună cu noi la această lucrare!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu