duminică, 20 septembrie 2009

Rezumatul mesajelor de la Phoenix 2009

Am primit din partea lui Nelu Ciorba, arhivarul Asociatiei, urmatorul rezumat al predicilor rostite la Phoenix. Iata-l:

Fratele Vasile Talpoș, rectorul Institutului Baptist din Bucuresti, decan la Universitatea din Bucuresti a avut textul inspirativ din 1 Samuel 7:2-14. Secretul biruinței îl putem experimenta împotriva forțelor întunericului: printr-un spirit profund de pocăință; prin apelul la resursele lui Dumnezeu și prin însușirea biruinței Domnului.

Fratele Dănuț Vrâncilă – păstorul bisericii din Caransebeș, România s-a inspirit din Apocalipsa 2:1-7. Suntem conștienți că nu putem birui pe Satan și moartea dar sunt câteva domenii în care suntem chemați să fim biruitori: ispita a ne crede buni, ispita de a ne compara cu alții, ispita de a nu iubi, ispita de a nu te pocăi.

Fratele Eusebiu Rusu, păstor la biserica din Beaverton, Oregon. Suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit pentru că Dumnezeu se identifică cu noi în circumstanțele prin care trăim. Un exemplu elocvent în Scriptură îl găsim în experiența avută de David când a fugit de Saul la Nob, la preotul Ahimelec. Biruința lui David a fost simbolizată prin trei elemente: pâine și sabie. (1 Samuel 21:1-9). Dumnezeu a purtat de grijă 40 de ani de Israel și i-a arătat lui David, că-i poate purta și lui de grijă. În casa Dumnezeu ne chiamă să trăim în dependență de El pentru că omul nu trăiește nu numai cu pâine ci cu orice cuvânt ce iese din gura lui Dumnezeu. Să folosim cuvântul lui Dumnezeu în lupta noastră de fiecare zi pentru că numai așa, prin El, suntem biruitori. David a găsit în casa lui Ahimelec sabia lui Goliat. Arma ce o avem la îndemână în fiecare zi este rugăciunea. David a găsit pe preotul Ahimelec, care știa că esența legii să ajungi pe om în necaz, cu ceea ce ai le îndemână. Suntem mai mult decât biruirori folosind ce ne-a dat Dumnezeu fiecăruia: Cuvântul Său, Pâinea vieții și rugăciunea.

Fratele Dan Paul, păstor la biserica din Cleveland, s-a inspirat din Judecători 7:1-8 direcționând subiectul biruinței spre biruința asupra fricii, ispitei și oboselii. Israel a mers împotriva poruncii Domnului, și a fost dat în mâna lui Madia, ajungând într-a stare de stagnare. La fel constatăm că țara asta este într-o perioadă de stagnare, frica punând stăpânire pe inimile americanilor, frica de a-l prezenta pe Domnul Dumnezeu la nivel de cinste. În lupta lui Israel cu madianiții și aliații lor poporul a fost testat în primul rând la nivelul fricii. 22000 au plecat acasă că anii robiei le-a frânt inima, și de frică s-au întors acasă. Au plecat acasă că au avut conștiința compromisă, trăind în păcat. Frica este o emoție, sentiment lipst de logică, rațiune. Frica este capul de listă, că de-aici încep celelalte căderi. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu dragostea față de cei din jur biruiește frica.

Al doilea test a fost vigilența, lupta împotriva ispitei. 9700 au băut apa îngenunchind la apă, 300 au stat în picioare și așa au băut apa, timp în care erau gata de luptă. Îngenunchierea era demonstrația că inima lor era departe de poziția la care erau chemați. Rămânând centrați pe Christos Domnul care ne chiamă înainte la luptă.

Al treilea test este lupta împotriva oboselii. Cei 300 după ce au văzut biruința detă de Domnul, nu s-au lăsat cuprinși de oboseală, urmărind vrăjmașul au trecut Iordanul, s-au întâlnit cu eframiți de la care nu primesc ajutor, sucotenii nu-i ajută, cei din Penuel nu-i ajută, dar biruitorii nu se lasă doborâți de oboseală. De ce frații se poartă așa de rău unii cu alții? Biruința o avem în Domnul Isus care fără frica a ce i se va întîmpla, biruitor al sipitei nu a obosit ci și-a dus crucea pe Golgota, batjocorit de frații Lui dar în toate a fost biruitor.

Fratele George Dancea, președintele Asociație a prezentat biruința în Christos ca fiind experiemntată de creștini de-a lungul vremii. Saul din Tars a fost biruitor dupa ce a platit prețul cunoașterii Domnului Isus. A fost alături de Domnul Isus, a știut pentru ce a luptat și a putut spune: Suntem mai mult decât biruitori. Martirii de-a lungul vremii au fost mai mult decât biruitori. Ștefan a arătat că a fost mai mult decât biruitor. Suntem mai mult decât biruitori pentru că n-avem de luptat impotriva cărnii și sângelui. Viata este o luptă cu noi înșine. Aici se dau cele mai mari bătălii. Suntem mai mult decât biruitori pentru că cauza noastră este cauza lui Dumnezeu. Suntem mai mult decat biruitori poentru că avem o victorie eternă, când vom intra pe porțile de mărgăritar ale cerului. Secretul biruinței este că Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru. Secretul biruinței stă în faptul că aparține întregii Sfânte Treimi. Tatăl ne-a căutat ca fiii risipitori. Domnul Isus a venit pe pământ să moară ca să fim mântuiți și să ajungem în ceruri. Duhul Sfânt ne convinge, ne transformă și lucrează în noi ca să fim mai mult decât biruitori.

Fratele Otniel Bunaciu, președintele Uniunii Baptiste din România s-a axat pe declarația că relevanța credinței creștine stă în a fi mai mult decât biruitori. Dumnezeu este aici și acum prin suveranitatea Cuvântului Său; prin suveranitatea lui Însuși. Dumnezeu este aici și acum prin decizia omului de a răspunde cu credință la oferta lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat natura noastră în Christos. Decizia credinței biruiește necredința; este decizia încrederii în promisiunile lui Dumnezeu, apartenenței omului lui Dumnezeu la nivel de fiu de Dumnezeu; este decizia mărturiei personale. Dumnezeu este aici și acum prin existența și manifestarea Bisericii Sale ca lumină a lumii, îndrăzneala de a spera că Dumnezeu lucrează înnoirea în noi, ca ambasadori ai lui Christos. Biserica se înnoiește prin participare activă și prin autenticitatea închinării. Închinarea este prin ce suntem și prin ce facem ca fiind mai mult decât biruitori.

Fratele Liviu Tiplea, păstor al bisericii Betania din La Habra, area Los Angeles și-a centrat mesajul în jurul textului din Romani 8:28-39 Sunt două categorii de oameni: cei biruitori și cei înfrânți. Versetele din Apocalipsa 21:7,8 definesc clar în care din cele două categorii suntem. Efeseni capitolul 6 este elocvent în armătura ce trebuie s-o ia creștinul ca să biruiască în fiecare zi. Biblia și apostolul Pavel leagă biruința de dragostea lui Christos. Există o întrebare la care trebuie să răspundem: A reușit oare diavolul să ne despartă de dragostea dintâi? Sunt câteva domenii în care ni se testează dragostea dintâi și poziția noastră de biruitori: necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia.

Cine sunt biruitorii? În primul rând biruitorii sunt cei care sunt în Christos Isus, e un loc spiritual, loc ceresc, unde diavolul n-are nici cea mai mică libertate să se atingă de noi fiind în Christos. În al doilea rând biruitorii sunt cei care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești ci după îndemnurile Duhului.

Fratele Pitt Popovici, păstor la biserica din Atlant,a Georgia, la 81 de ani a început predica cu binecunoscuta introducere: Iubiți frați și surori și iubiți pe prieteni. Și-a amintit că în urmă cu 20 de ani a venit la Phoenix și a găsit un grup de frați baptiști și penticostali. Ce mare har avem azi. Cuvântul Domnului e arma noastră de biruință. Îl credem și știu că poată aduce roadă. Vreau ca toți ce mă aud să asculte Cuvântul și să-l trăiască. Orice luptă își are și răniți și obosiți, dar și biruitori. Credința sfinților de altă dată a fost biruitoare. În vremurile din urmă pe care le trăim sunt trei direcții în care să fim atenți că putem să fim biruitori: apostazia, frica de prigoană și persecuție.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu